Ga naar de inhoud

Sportnetwerk Overijssel zet in beweging

Een duurzame, toegankelijke en veilige sportinfrastructuur in provincie Overijssel. Om een leven lang te kunnen sporten en bewegen. Voor iedereen.

Over ons

Over ons

Sportnetwerk Overijssel

Sportnetwerk Overijssel is een organisatie die zorgt voor de verbinding tussen de topsport, talentontwikkeling, talentherkenning en de breedtesport die de provincie Overijssel rijk is. Het geeft uitvoering aan het programmamanagement van het Provinciaal Sport- en Beweegakkoord. Het netwerk zet zich in op vitaliteit, positieve gezondheid en beweging.

Samen met partners en gemeenten worden inwoners van Overijssel geholpen met bewegen en sporten, wat bijdraagt aan een goede gezondheid en vitaliteit. De activiteiten van Sportnetwerk Overijssel bevorderen een sterke sportkennis-infrastructuur: een netwerk waarbinnen gestelde doelen en ambities gehaald worden.

Bestuur Sportnetwerk Overijssel

Het bestuur van Sportnetwerk Overijssel bestaat uit mensen die een sterke affiniteit met sport en bewegen hebben, en vanuit de sectoren sport, zorg, onderwijs en bedrijfsleven een gewenste bijdrage leveren. Zij werken volgens de principes van de Code Goed Sportbestuur, zoals deze in het Nationaal Sportakkoord zijn vastgesteld.

Hoe zetten we jou in beweging?