Ga naar de inhoud

Sportnetwerk zet Overijssel in beweging

In 2025 staat provincie Overijssel in de top drie van meest beweegvriendelijke, sportieve en gezonde provincies van Nederland!

Bron: NOC*NSF

$videoImage['title']

Bron: NOC*NSF

Een verbindend sportnetwerk

Sportnetwerk Overijssel is dé netwerkorganisatie die zich sterk maakt voor dit doel. Door het realiseren van een sport(kennis)infrastructuur in Overijssel met 25 gemeenten en andere betrokken partners. Gebruik makend van het uitvoeringsprogramma waarin vele initiatieven, lopende activiteiten, projecten en reeds aanwezige kennis samenkomen en elkaar versterken.

1

Thema 1 / Inclusiviteit

Inclusief sporten en bewegen Overijssel-breed

In 2025 is Overijssel de meest inclusieve sport- en beweeg- provincie van Nederland: iedereen is welkom! Dat betekent onder meer dat inwoners van Overijssel ruim voldoen aan de beweegnorm. Ze leven daardoor gemiddeld langer met meer kwalitatief goede levensjaren in een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving.

Bewegen wordt het ‘nieuwe normaal’. Deze actieve en gezonde leefstijl maken we bereikbaar voor iedereen vanuit het principe: Overijssel inclusief!

Alex van de Vosse

Programma manager SNO

Thema 2 / Infrastructuur

Een duurzame, toegankelijke en veilige sportinfrastructuur

In 2025 beschikt Overijssel over een dekkend netwerk van toegankelijke, eigentijdse, gezonde en duurzame sportaccommodaties en aantrekkelijke, veilige openbare ruimtes die uitnodigen tot meer bewegen en een gezonde leefstijl.

Zo krijgen programma’s en activiteiten een duurzame borging. Er ontstaat voor sport- en beweegminnend Overijssel een herkenbaar en duidelijk overzicht van het speelveld en de bijbehorende infrastructuur met de verschillende actoren. Op basis van beschikbare kennis en kunde worden in wisselende samenstellingen met partnerorganisaties gezamenlijk projecten uitgevoerd.

Jason Huisman

Coördinator regio IJsselland

Thema 3 / Aanbieders

Vitale sport- en beweegaanbieders

In 2025 zijn er Overijssel-breed toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders die adequaat kunnen en willen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Daarmee is er een gevarieerd en duurzaam sport- en beweegaanbod waaraan elke inwoner van Overijssel met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan deelnemen.

Dit betekent ondersteuning van sport- en beweegaanbieders, bevordering van samenwerking tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners en de bekendheid en ontwikkeling van het (nieuwe) aanbod vergroten.

Jasper Agelink

Coördinator regio Twente

Thema 4 / Talent

Topsport en talentontwikkeling die inspireren

In 2025 heeft Overijssel een breed podium voor talent en talent- herkenning. Elk Overijssels talent heeft kansen om zich maximaal te ontwikkelen. Hierbij is er aandacht in de volle breedte dus ook voor inclusief sporten en bewegen.

Topsporters, Internationale Topsport Events en bovenlokale evenementen inspireren en dragen bij aan de ontwikkeling van Overijssel als sportprovincie. Ook wordt aandacht besteed aan talentontwikkeling en doorstroming van talent via de regionale buurtsportcoach.

Alex van de Vosse

Programma manager SNO

Thema 5 / Jeugd

Van jongs af aan vaardig in bewegen

In 2025 behoort Overijssel tot de top drie van provincies met de meest gezonde jeugd van Nederland die plezier heeft in sport en bewegen. Hierbij wordt de focus gelegd op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Er is specifieke aandacht voor uitval in sport en bewegen van jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Het sporten en bewegen wordt gestimuleerd, alsmede een gezonde levensstijl. Er is aandacht voor specifieke doelgroepen, talenten en kinderen met een achterstand.

Jason Huisman

Coördinator regio IJsselland

Hoe zetten we jou in beweging?