Ga naar de inhoud

Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, FC Twente en PEC Zwolle gaan samenwerken op het gebied van maatschappelijke vraagstukken

Samen voor een grotere sociale impact

In Overijssel hebben we maar liefst vier betaald voetbalorganisaties (BVO’s). De clubs voetballen niet alleen, zij zetten zich ook in voor maatschappelijke vraagstukken. Samen met Sportnetwerk Overijssel en met steun van de provincie Overijssel gaan de vier clubs zich komende twee jaar gezamenlijk inzetten voor een aantal relevante thema’s.

De samenwerking heeft als doel om mensen meer te laten bewegen, bewust te laten worden van een gezonde leefstijl en sociaalmaatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Concreet zijn er drie thema’s gekozen waaraan gewerkt gaat worden: ‘Iedereen welkom in de sport’, ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘Leesvaardigheid’. De thema’s sluiten aan bij de persoonlijke ambitie van de clubs en de provincie. Bovendien zijn dit ook de onderwerpen die op lokaal niveau in gemeenten spelen.

Benutten van de kracht van voetbal

Voetbalclubs zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving en hebben een unieke positie om te verbinden; voetbal bindt en verbindt. Via de profclubs kan bewegen voor alle doelgroepen toegankelijker worden gemaakt. Vanuit de daadkracht, de energie en de uitstraling van topsportclubs en profvoetballers kunnen de maatschappelijke afdelingen op een inspirerende manier worden gebruikt in een effectieve (regionale) aanpak voor maatschappelijke thema’s.

Samenwerken aan concrete vraagstukken

De voetbalclubs gaan concreet samenwerken bij het aanpakken van sociaal maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking omvat drie actielijnen:  

1. Leren van elkaar

2. Een gezamenlijke activiteitenagenda

3. Versterken van het lokale en regionale netwerk 

Door actief samen te werken en elkaars netwerk te verbinden ontstaat een Overijssel-dekkend netwerk met impact. 

Betrokken partijen

De volgende partijen maken onderdeel uit van de samenwerking:

1. FC Twente, Scoren in de Wijk

2. Heracles Almelo, Heracles Foundation

3. Go Ahead Eagles

4. PEC Zwolle, Regio Zwolle United

5. Sportnetwerk Overijssel