Ga naar de inhoud
De maatschappelijke impact van sport inspireert

De wedstrijd PEC Zwolle – sc Heerenveen (2-2) was een bijzondere. Het was de eerste editie van Bijzondere Matchday. Daarmee stond deze in het teken van ‘meer dan voetbal’, met speciaal aandacht voor het G-voetbal. De wedstrijd was tevens voor ons maatschappelijk hart Regio Zwolle United, Sportnetwerk Overijssel en SportService Zwolle aanleiding om een bijeenkomst te organiseren rondom dit thema. Ruim 50 beleidsbepalers en bestuurders uit het sportnetwerk van Regio Zwolle namen deel.

Dagvoorzitter Koen Tip (SportService Zwolle) opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom om vervolgens de eerste drie sprekers naar voren te vragen; Jolanda van der Veer (SportService Zwolle), Alex van der Vosse (Sportnetwerk Overijssel) en Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United). Gezamenlijk vertelden zij meer over de aanleiding van de bijeenkomst, het belang van samenwerken en werd toelichting gegeven op de maatschappelijke waarde en het toenemende belang van sport.

Michiel van Willigen (wethouder gemeente Zwolle) en Sybrig Sytsma (wethouder gemeente Heerenveen) gaven een reflectie op de bijeenkomst. Zij benadrukte het belang en de waarde van samenwerking binnen de sport. Sytsma gaf daarbij ook toelichting hoe dit wordt gedaan in sportstad Heerenveen. Met een voorspelling van de wedstrijd sloten zij hun bijdrage af. Dat ze er kijk op hebben bleek uit hun voorspellingen

Sport activeert

Het thema van het eerste gedeelte was ‘sport activeert’. SportService Zwolle en Tiemwerken al een aantal jaar samen als het gaat om mensen letterlijk in beweging krijgen. Via sport en bewegen wordt geïnvesteerd in de mentale en lichamelijke gezondheid van deelnemers. Onderdeel hiervan zijn de ‘beweegmakelaars’. De beweegmakelaar helpt mensen (weer) te gaan sporten door drempels weg te nemen door samen op zoek te gaan naar activiteiten die de doelgroep leuk vindt.

Sport inspireert

In het tweede inhoudelijke deel stond ‘sport inspireert’ centraal. Via persoonlijke verhalen van begeleiders en deelnemers aan projecten werden de gasten meegenomen in waarde en de kracht van verschillende maatschappelijke projecten. Via Playing for Success worden kinderen met verminderde zelfvertrouwen geïnspireerd om meer in zichzelf te geloven. Gedurende tien weken werken zij in een zogenaamde ‘wow-omgeving’ (het stadion) aan hun (sociale) prestaties. Met oldstars walking football worden ouderen geïnspireerd om te (blijven) bewegen. De sociale waarde hiervan is minstens zo belangrijk als de sportieve waarde.

Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel, sloot het plenaire gedeelte af met een wrap-up van de bijeenkomst. De avond werd voorgezet in de skybox van Clubhuis Regio Zwolle. Daar voegde de groep zich bij de maatschappelijk partners van Regio Zwolle United om gezamenlijk de wedstrijd te bekijken.

Fotografie: Theo Smits