Ga naar de inhoud

Kennis in Beweging

26 januari 2023

Locatie: IISPA te Almelo
Tijd: 16:30 – 20:00 uur

In het kader van het provinciaal sportakkoord Overijsel, is het streven om ook (meer) de verbinding te gaan leggen tussen onderzoek en praktijk. Dit willen we doen door in te spelen op kennisvragen die er leven in de praktijk (bijv. door kennis uit bestaand onderzoek, nieuw onderzoek, pilot project starten).

In eerdere meetings hebben we al interessante vraagstukken opgehaald, tijdens vervolgbijeenkomsten willen we de deze verder gaan verkennen (de vraag achter de vraag achterhalen). Doe je mee? Meld je dan hieronder aan!

Meld je aan!

Je kunt deelnemen aan één van de onderstaande thema’s. Deelname is gratis.

 • Thema 1 / Binden en behouden jeugd bij de sportvereniging
 • Thema 2 / De vereniging van de toekomst
 • Thema 3/ Sportaanbod inclusief sporten en bewegen

Programma

16.30 – 17.00 Inloop
17.00 – 18.00 Drie themasessies om te inspireren
1. Binden en behouden van jeugd bij de sportvereniging:

 • Wat beweegt pubers?
  Irene Faber, onderzoeker lectoraat sportpedagogiek Hogeschool Windesheim
  Sporten en bewegen zijn voor iedereen goed, en zeker ook voor pubers. Pubers zijn volop in ontwikkeling. Sporten en bewegen helpt hen om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven en daarmee om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Bovendien, jong geleerd is oud gedaan. Een actieve pubertijd helpt ook om een actieve levensstijl te ontwikkelen en behouden een leven lang.Het blijkt echter een uitdaging om jongeren in de pubertijd aan het sporten krijgen en te houden. Helaas is er sprake van een grote drop-out. Een betere aansluiting tussen sport- en beweegprogramma’s en deze doelgroep lijkt een sleutelfactor om pubers in beweging te krijgen. Daarom heeft het lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim in opdracht van het NOC*NSF een onderzoek uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van pubers om te sporten.Ruim 700 pubers hebben meegedaan aan het onderzoek. Zij vulden een vragenlijst in over hun wensen en behoeften. Van deze groep namen ook nog eens ruim 100 van hen deel aan een van de discussiesessies. Op basis van de resultaten is gezocht naar zogenoemde bouwstenen/richtlijnen om jeugdsportprogramma’s te versterken en uitval uit de sport specifiek bij pubers te voorkomen. Een eerste analyse geeft al enige richting; pubers willen onder andere zelf regie ervaren, een goede trainer, samen met vrienden sporten en dynamische competitie- en spelvormen. De toekomst moet uitwijzen of het inzetten van deze bouwstenen/richtlijnen effectief pubers in beweging krijgt.
 • Good-practice: FC Noaber
  Chiel ter Braak, FC Noaber
  Maatschappelijke Diensttijd (MDT) FC Noaber is een project van, voor, door en met jongeren: Samen en inclusief! Het ‘Noaberteam’ dat door FC Noaber is opgezet bestaat dan ook alleen uit jongeren. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 30 jaar kunnen deelnemen aan de Noaberdeal. Bij FC Noaber volg je een MDT bij een vereniging, een welzijnsinstelling, een zorginstelling, basisschool of een andere organisatie. Je voert werkzaamheden uit die belangrijk zijn en waar jij het verschil kunt maken! Je kiest datgene wat het beste bij jou past. Wij noemen dit de Noaberdeal.
2. De Vereniging van de Toekomst

 • Gamechangers: wat betekent dat voor de sportvereniging van de toekomst?
  Jasper van Houten, sportsocioloog & onderzoeker HAN sport en bewegen
  Jasper heeft onderzoek gedaan naar gamechangers (belangrijke levensgebeurtenissen) die invloed hebben op de sportparticipatie. In deze sessie presenteert hij de belangrijkste uitkomsten en de praktische implicaties ervan, en dan specifiek voor sportaanbieders. In sommige fasen van de levensloop kan sporten bij de vereniging wellicht minder voor de hand liggen. Hoe kunnen sportaanbieders inspringen op deze gamechangers en met hun aanbod aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden in alle leeftijden?
 • Good-practice: Ontmoetingspark De Greune
  Richard Migchielsen en Leon Klaczinsky, SV Bon Boys Haaksbergen
  Een plek waar je mensen van jong en oud ontmoet, je kunt spelen, ontwikkelen, presteren en plezier hebben. Dagbesteding en leerwerkplekken i.c.m. de reguliere werkzaamheden van een sportvereniging. Samen op pad naar een fraaie omgeving om te spelen, bewegen, leren en werken, recreëren en delen. Daarnaast zijn we van mening dat een ontmoetingspark een vorm is die een oplossing biedt voor een aantal aandachtspunten in de zorg.
3. Sportaanbod inclusief sporten en bewegen

 • De match tussen vraag en aanbod
  Caroline van Lindert, senior onderzoeker Mulier Instituut
  In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over de vraag in hoeverre het huidige sport- en beweegaanbod voldoende aansluit bij de wensen, behoeften en voorkeuren van de potentiële deelnemers. We zoomen daarbij specifiek in op mensen met een beperking of aandoening. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we enerzijds zicht hebben op welke sport- en beweegaanbieders mensen met een beperking (willen en kunnen) verwelkomen en anderzijds welke aspecten voor mensen met een beperking belangrijk zijn bij het kiezen van hun sport- of beweegactiviteit. Door middel van onderzoek, kunnen we dit beter in beeld krijgen. Maar hoe kunnen we hier als professional vervolgens op inspelen? In deze sessie wisselen we voorbeelden uit hoe we, met inzichten vanuit onderzoek, als sport- en beweegprofessional aan de slag kunnen om het inclusieve sportaanbod te optimaliseren.
 • The legacy van de Special Olympics Nationale Spelen Twente 2022 (SONS ’22)
  Ruben Buijserd, Hogeschool Windesheim
  De Special Olympics Nationale Spelen (SONS’22) vonden afgelopen juni in Twente plaats. In Twente vonden 25 sporttoernooien plaats, waar 3.000 deelnemers met een verstandelijke beperking en hun begeleiders aan deelnamen. Hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar de duurzame maatschappelijke impact van het evenement en de rol die samenwerking binnen en tussen de Twentse gemeenten daarin kan spelen. In deze sessie de belangrijkste uitkomsten en hoe we hier in de toekomst mee aan de slag kunnen, om het aangepaste sport- en beweegaanbod en de deelname daaraan te optimaliseren.
18.00 – 18.45 Pauze – soep met broodje
18.45 – 19.45 Concretiseren kennisvragen

In maart zijn er rondom de thema’s van het provinciaal sportakkoord expertisemeetings georganiseerd. Tijdens deze meetings hebben we met praktijkprofessionals in kaart gebracht tegen welke praktijkvraagstukken zij aanlopen. Deze vraagstukken hadden o.a. te maken met de drie thema’s die vandaag op het programma staan. In interactieve workshops gaan we per thema deze vraagstukken verder uitwerken tot concrete kennisvragen. Welke kennisvragen hebben jullie binnen het desbetreffende thema? Hoe kunnen we hier vanuit onderzoek op inspelen?

19.45 – 20.00 Afsluiting

Aanmelden Event

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.